Τεστ αυτογνωσίας

Ημερομηνία-Ώρα: 

Sunday, April 13, 2008 -
12:30 to 13:30

Είδος εκπαιδευτικής δραστηριότητας: 

Οι εκπαιδευτές θα ετοιμάσουν 6 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών (4-5 επιλογές, μία σωστή απάντηση), με βάση τα κλινικά μηνύματα κάθε ενότητας. Οι εκπαιδευόμενοι θα συμπληρώσουν τα ερωτηματολόγια (σύνολο 60 ερωτήσεις, χρόνος 60 λεπτά). Στο τέλος, θα τους δοθούν οι σωστές απαντήσεις, ώστε να αυτο-αξιολογηθούν.

Αρχεία