Διαδραστικό σεμινάριο Ι: Soft skills για γιατρούς

Ημερομηνία-Ώρα: 

Παρασκευή, Ιούνιος 8, 2018 -
17:30 εώς 19:00

Οι δεξιότητες επικοινωνίας ιατρού - ασθενή έχουν απασχολήσει το Σχολείο και παλιότερα. Τα τελευταία, όμως, χρόνια, έχουν αναγνωριστεί διεθνώς ως εξίσου απαραίτητες με τις χειρουργικές δεξιότητες. Ετοιμαστείτε, επομένως, για ένα βιωματικό σεμινάριο που θα μας δώσει την δυνατότητα να γνωρίσουμε τις κρίσιμες αρχές των περίφημων soft skills.

Συντονισμός: 

Ομιλητής: