Εικονικός ασθενής 5: Ακράτεια

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιούνιος 9, 2018 -
19:30 εώς 20:30

Στην ακράτεια πολύ συχνά δεν υπάρχει θεραπεία, παρά μόνο μείωση των συμπτωμάτων. Ο ασθενής ταλαιπωρείται και ο Ουρολόγος δεν μπορεί να βρει τη λύση.  Ένα δύσκολο περιστατικό αναδεικνύει πολλά θεραπευτικά διλήμματα.

Ομιλητής: