Ιωαννης Περδικης

Εικόνα Ιωαννης Περδικης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία