9:00-9:45 Περιστατικό 1: Ορμονικοί χειρισμοί: επανορθώνοντας το λάθος

Οι λάθος ορμονικοί χειρισμοί μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και έναν γόνιμο άνδρα σε αζωοσπερμία. Πόσο εύκολα γίνεται το λάθος και πως αναστρέφεται;

Ημερομηνία-ώρα: 

Saturday, February 10, 2018 -
09:00 to 09:45

Speaker: 

Αρχεία
Αξιολόγηση ομιλητή
Υπήρχε καινούργια γνώση;  
4.636365
Your rating: None Average: 4.6 (11 votes)
Παρουσιάσθηκε καλά (διαφάνειες, παρουσίαση ομιλητή);  
4.666665
Your rating: None Average: 4.7 (9 votes)
Σας ήταν η παρακολούθηση γενικά χρήσιμη;  
4.8
Your rating: None Average: 4.8 (10 votes)

Ερωτήσεις γνώσεων: