Κώστας Παπασταμάτης

Εικόνα Κώστας Παπασταμάτης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία