Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ)

Ινστιτούτο Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων (ΙΜΟΠ)

Τι είναι το ΙΜΟΠ

Το ΙΜΟΠ ιδρύθηκε το 2011, με πρωτοβουλία επιστημόνων-μελών του Διδακτικού και Επιστημονικού Προσωπικού του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.) και την αμέριστη συμπαράσταση της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ..

Αποτελεί ουσιαστικά εξέλιξη και φυσική συνέπεια της επιτυχούς πορείας της Μονάδας Μελέτης Ουρολογικών Παθήσεων του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Μ.Μ.Ο.Π.) από το 2006 και της πολύχρονης καταξιωμένης προσπάθειας του πρώτου κέντρου της Μ.Μ.Ο.Π., του Κέντρου Σεξουαλικής και Αναπαραγωγικής Υγείας (ΚΕ.Σ.Α.Υ.), που ιδρύθηκε το 1997.

Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε με σκοπό να συμπληρώσει και να επεκτείνει τις δράσεις της Μ.Μ.Ο.Π., μέσα από μία στενή συνεργασία, αφού η Μ.Μ.Ο.Π. συμμετείχε στη διαδικασία ίδρυσης του Ινστιτούτου, τόσο με πόρους όσο και με την τεχνογνωσία της. Έτσι, στο νέο οργανωτικό σχήμα η Μ.Μ.Ο.Π. επικεντρώνεται στην κλινική έρευνα και επεκτείνεται και στη βασική έρευνα μέσω της ανάπτυξης του νέου Εργαστηρίου Μοριακής Ουρολογίας (Ε.Μ.Ο.), ενώ το Ινστιτούτο υλοποιεί τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που, μέχρι σήμερα, υποστήριζε η Μ.Μ.Ο.Π.. Το ΙΜΟΠ αναπτύσσει, παράλληλα, και τα προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης ασθενών.

Επίσης, το Ινστιτούτο επεκτείνει τις δράσεις με προγράμματα προληπτικού ελέγχου πολιτών, σε συνδυασμό με σχεδιασμό και υλοποίηση επιδημιολογικών μελετών στην κοινότητα.

Τέλος, το ΙΜΟΠ, χάρη στη μεγάλη διδακτική και ερευνητική του εμπειρία, καθώς και στην εξειδικευμένη τεχνογνωσία του, παρέχει συμβουλευτικές και οργανωτικές υπηρεσίες προς τρίτους (δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς και εταιρείες), σε δράσεις που άπτονται του αντικειμένου του.

 Σκοποί

  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και εκπαίδευσης ασθενών και των οικείων τους.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων ευαισθητοποίησης και πρόληψης Ουρολογικών παθήσεων που απευθύνονται στην κοινότητα.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση επιδημιολογικών μελετών στην κοινότητα, αλλά και σε ειδικούς πληθυσμούς.
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων διά βίου εκπαίδευσης για Ουρολόγους, ιατρούς συναφών ειδικοτήτων, νοσηλευτές, μαίες, φυσικοθεραπευτές και λοιπούς επαγγελματίες υγείας.
  • Συμμετοχή σε εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του αντικειμένου του για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Μαιευτικής και Φυσικοθεραπείας πάνω στα γνωστικά του αντικείμενα.
  • Σχεδιασμός, παρακολούθηση και ανάλυση μη παρεμβατικών κλινικών μελετών (registries).
  • Σχεδιασμός, ποιοτικός έλεγχος και ανάλυση δεδομένων κλινικών μελετών (αλλά όχι η υλοποίησή τους).
  • Σχεδιασμός, οργάνωση και υλοποίηση δράσεων για λογαριασμό φορέων ή εταιρειών που σχετίζονται με Ουρολογικές παθήσεις.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Νομική υπόσταση

Το ΙΜΟΠ είναι αστική εταιρεία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με κύριο μέτοχο το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Οι δράσεις του ΙΜΟΠ ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το Δ.Σ. του ΙΜΟΠ απαρτίζουν οι:

Δημήτρης Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ. ως Πρόεδρος

Απόστολος Αποστολίδης, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ., ως Αντιπρόεδρος

Δημήτρης Καλυβιανάκης, Χειρουργός Ουρολόγος, ως Σύμβουλος

Ιωάννης Μυκονιάτης, Χειρουργός Ουρολόγος, ως Αναπληρωματικό Μέλος