Αλέξανδρος Τσέκας

Εικόνα Αλέξανδρος Τσέκας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία