Βλάσης Τομαράς

Εικόνα Βλάσης Τομαράς

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία