Βασίλειος Πρωτογέρου

Εικόνα Βασίλειος Πρωτογέρου

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία