Χρήστος Τσαμέτης

Εικόνα Χρήστος Τσαμέτης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία