Κωνσταντίνος Τρύφωνος

Εικόνα Κωνσταντίνος Τρύφωνος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία