Κωνσταντίνος Ρόκκας

Εικόνα Κωνσταντίνος Ρόκκας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία