Χρήστος Καλαϊτζής

Εικόνα Χρήστος Καλαϊτζής

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία