Παναγιώτης Τρόντζας

Εικόνα Παναγιώτης Τρόντζας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία