Βασίλης Σακαλής

Εικόνα Βασίλης Σακαλής

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία