Δημητριος Κουταλος

Εικόνα Δημητριος Κουταλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία