Σταύρος Τυριτζής

Εικόνα Σταύρος Τυριτζής

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία