Γιώργος Κουσουρνάς

Εικόνα Γιώργος Κουσουρνάς

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία