Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία