Αθανάσιος Παπατσώρης

Εικόνα Αθανάσιος Παπατσώρης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία