Νίκος Σοφικίτης

Εικόνα Νίκος Σοφικίτης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία