Παναγιώτης Μπαμίδης

Εικόνα Παναγιώτης Μπαμίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία