Χριστίνα Μπάμια

Εικόνα Χριστίνα Μπάμια

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία