Χρήστος Κυράτσας

Εικόνα Χρήστος Κυράτσας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία