Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου

Εικόνα Σταύρος Δεϊρμεντζόγλου

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία