Δημήτριος Τάκος

Εικόνα Δημήτριος Τάκος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία