Γεώργιος Αναστασιάδης

Εικόνα Γεώργιος Αναστασιάδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία