Κωνσταντίνος Γιαννίτσας

Εικόνα Κωνσταντίνος Γιαννίτσας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία