Γεώργιος Τσιμπούκης

Εικόνα Γεώργιος Τσιμπούκης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία