Χαρίσιος Ταγαράς

Εικόνα Χαρίσιος Ταγαράς

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία