Σπύρος Καμπάνταης

Εικόνα Σπύρος Καμπάνταης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία