Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία