Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Εικόνα Κωνσταντίνος Ιωαννίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία