Κωστής Γυφτόπουλος

Εικόνα Κωστής Γυφτόπουλος

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία