Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Εικόνα Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία