Γιώργος Νταντάκας

Εικόνα Γιώργος Νταντάκας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία