Γιώργος Σαλπιγγίδης

Εικόνα Γιώργος Σαλπιγγίδης

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία