Σταμάτης Παπαχαρίτου

Εικόνα Σταμάτης Παπαχαρίτου

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία