Βαλάντης Γκέκας

Εικόνα Βαλάντης Γκέκας

Πραγματικό όνομα: 

Προσωπικά στοιχεία