Γιαννακόπουλος-Παρασκευή 2015-Διαδραστικό Σεμινάριο ΙΙ