ΝΤΑΦΛΗ - Πέμπτη - Εικονικοί ασθενείς: Γνωριμία με τον λαβύρινθο γνώσης