Ερωτηματολόγιο για πρόωρη εκσπερμάτιση

Question 1 of 5
Greek

Πόσο δύσκολο σας είναι να καθυστερήσετε την εκσπερμάτιση;

Καθόλου δύσκολο

Αρκετά δύσκολο

Μέτρια δύσκολο

Πολύ δύσκολο

Πάρα πολύ δύσκολο