Το πυελικό έδαφος και οι ασκήσεις για την ακράτεια

Concept – Screenplay – Film Editing: 

Απόστολος Αποστολίδης, Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας – Νευροουρολογίας
Δημήτρης Χατζηχρήστου, Καθηγητής Ουρολογίας Α.Π.Θ.

Direction: 

Γρηγόρης Αποστολόπουλος

Production: 

Dada-Art για το ΙΜΟΠ

Coordination – Editing: 

Ελένη Κωνσταντινίδου, Φυσικοθεραπεύτρια, Επιστημονικός Συνεργάτης ΙΜΟΠ

Μία γνωριμία με το πυελικό έδαφος και τις ασκήσεις πυελικού εδάφους που προστατεύουν, αλλά και θεραπεύουν την ακράτεια.