Αξιολογήσεις σεμιναρίων

Για τη λήψη του πιστοποιητικού:
1. Οι παρακολουθήσεις είναι υποχρεωτικές και επιτρέπονται δύο (2) μόνο απουσίες.
2. Κάθε εκπαιδευόμενος υποχρεούται να απαντήσει ηλεκτρονικά στις ερωτήσεις  των σεμιναρίων. Συνολικά πρόκειται για 100 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, με 1 μόνο σωστή απάντηση. 
3. Οι ερωτήσεις αποτελούν μέρος των εισηγήσεων στην πλειοψηφία τους, ενω μικρό μέρος των απαντήσεων βρισκεται στο εκπαιδευτικό υλικό (< 30%).
4. Για να θεωρηθεί ότι πέτυχε στις γραπτές δοκιμασίες θα πρέπει να απαντηθούν εξήντα (60) απο τις 100 ερωτήσεις ορθά (60/100).
5. Στη διάρκεια των σεμιναρίων, όλοι οι εκπαιδευόμενοι εξετάζονται στην αντιμετώπιση ενός περιστατικού. Πρόκειται για μια διαδικασία που πρέπει να αξιολογηθεί απο τους εκπαιδευτές ως επιτυχής (επιτυχία/αποτυχία).
6. Τα πιστοποιητικά δίνονται απο το Α.Π.Θ. (δια βίου μάθηση)