Εναρκτήρια ομιλία

Ημερομηνία-Ώρα: 

Σάββατο, Ιανουάριος 26, 2008 -
09:00 εώς 09:15

20 χρόνια από την πρώτη χρήση αλλαντικής τοξίνης στην Ουρολογία

Ομιλητής: 

Αρχεία