Α-αναστολείς, αναστολείς 5α-αναγωγάσης, φυτικά σκευάσματα: πόσο και για πόσο καιρό βοηθούνε τα φάρμακα;