Χειρουργοί εν δράσει

Η χειρουργική είναι τέχνη που βασίζεται σε θεωρητική γνώση και δεξιότητες. Μέσα από τη συνολική εμπειρία έχουν εκδοθεί κατά καιρούς κατευθυντήριες οδηγίες σχετιζόμενες με Ουρολογικές χειρουργικές πράξεις, όπως  EAU guidelines on LaparoscopyBAUS Guidelines for training in Laparoscopy /in Laparoscopic mentorship, Best Practices in Robot-assisted Radical Prostatectomy, Guidelines for acute management of first presentation of renal/ureteric lithiasis και Best practice policy statement on urological surgery antimicrobial prophylaxis. Επίσης, το European Board of Urology έχει παρουσιάσει ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για την Ουρολογία (European Urology Residency Curriculum) και έχει δημοσιοποιήσει το απαραίτητο e-logbook για την καταγραφή των ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της εκπαίδευσης κάθε ειδικευόμενου. Σημαντικό, όμως, παραμένει το μοίρασμα της εμπειρίας, είτε σε καλές χειρουργικές στιγμές είτε σε χειρουργικές επιπλοκές. Σε αυτήν την ενότητα, φιλοξενούμε τη χειρουργική εμπειρία συναδέλφων μέσα από χειρουργικά videos που οι ίδιοι δημιούργησαν. Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στη videolibrary του ΙΜΟΠ (τα videos συνήθως είναι μέχρι 15min) παρακαλώ να επικοινωνήσουν μαζί μας. Η συντακτική επιτροπή αναζητά videos με χειρουργικές επιπλοκές (ήδη συνάδελφοι ανταποκρίθηκαν και θα βρείτε videos επιπλοκών), αφού είναι γνωστό ότι το μάθημα από τέτοιες περιπτώσεις είναι ανεκτίμητης αξίας για κάθε χειρουργό.

 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
Τοποθέτηση ταινίας για ανδρική ακράτεια Αδαμάκης Ιωάννης
Αποκατάσταση κυστεοκήλης με πλέγμα Αδαμάκης Ιωάννης
Τοποθέτηση τεχνητού σφιγκτήρα Αδαμάκης Ιωάννης
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία Μαμουλάκης Χαράλαμπος
RIRS με εύκαμπτο ουτητηρονεφροσκόπιο σε ασθενή με μονήρη νεφρό. Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Αποκατάσταση υποσπαδία Ραδόπουλος Δημήτριος
Εκτροπή ούρων κατά Abol – Enein Ραδόπουλος Δημήτριος
Κυστεομητρικό συρίγγιο - Αποκατάσταση Ραδόπουλος Δημήτριος
Κυστεοορθικό συρίγγιο - Αποκατάσταση Ραδόπουλος Δημήτριος
Πυελοπλαστική με οπίσθια οσφυϊκή προσπέλαση Ραδόπουλος Δημήτριος
Ανάταξη κυστεοκήλης με χρήση λιπώδους κρημνού (Martius flap) Ραδόπουλος Δημήτριος
Μια νέα τροποποίηση σε ορθότοπη νεοκύστη Ραδόπουλος Δημήτριος
Πλαστική έξω ουρηθρικού στομίου με χρήση ακροποσθίας Ραδόπουλος Δημήτριος
Ουρηθροπλαστική με χρήση μοσχεύματος από την ραχιαία επιφάνεια της ακροποσθίας Ραδόπουλος Δημήτριος
PCNL και ενδοπυελοτομή σε πεταλοειδή νεφρό με διπλό πυελοκαλυκικό σύστημα του ΑΡ ημιμορίου Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Ουρητηροσκοπικές επεμβάσεις Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία σε αγόρι ηλικίας 3 ετών Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Λαπαροσκοπική πυλεοπλαστική και εύκαμπτη νεφροσκόπηση σε ασθενή με στένωση ΠΟΣ και συνοδό νεφρολιθίαση Γιαννακόπουλος Στυλιανός
Ανάστροφες ενδονεφρικές χειρουργικές επεμβάσεις Σκολαρίκος Ανδρέας
Πρόληψη και Διαχείριση των επιπλοκών κατά τη διάρκεια της Λαπαροσκόπησης Σκολαρίκος Ανδρέας
Λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή νεφρεκτομή Σκολαρίκος Ανδρέας
Διαδερμική τοποθέτηση Pig-Tail για αντιμετώπιση στενώματος ουρητηροειλεϊκής αναστόμωσης σε Bricker Σκολαρίκος Ανδρέας
Κρυοπηξία σε μικρό όγκο νεφρού Σκολαρίκος Ανδρέας
Λαπαροσκοπική νεφροπηξία Σκολαρίκος Ανδρέας
Διαδερμική νεφρολιθοτριψία Σκολαρίκος Ανδρέας
Ρομποτική ριζική προστατεκτομή Σκολαρίκος Ανδρέας
Ρομποτική πλαστική ΠΟΣ Σκολαρίκος Ανδρέας
Διουρηθρική αυχενοτομή Σκολαρίκος Ανδρέας
TUR – BT (άνωθεν ΔΕ στομίου) Σκολαρίκος Ανδρέας
TUR – BT (όγκος με ευρεία βάση στον αυχένα της κύστης) Σκολαρίκος Ανδρέας
Λαπαροσκοπική πλαστική ΠΟΣ Σκολαρίκος Ανδρέας
Ουρητηρολιθοτριψία Σκολαρίκος Ανδρέας
Laser προστατεκτομή Σκολαρίκος Ανδρέας
TUR- P σε προστάτη 140 gr- Επιπλοκή Σκολαρίκος Ανδρέας
Ενδοκυστική έγχυση αλλαντικής τοξίνης Αποστολίδης Απόστολος