Ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών

Κάθε χρόνο, στο σχολείο, οι εκπαιδευτές ετοιμάζουν ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με 1 μόνο σωστή απάντηση.

Εδώ, θα βρείτε όλες τις ερωτήσεις, χωρισμένες κατά ενότητες.