Υπολειπόμενο μετά ούρηση: α-αποκλειστές ή διαλείποντες καθετηριασμοί